psdg header

กิจกรรม One day Trip @ป่าในกรุง ปตท.

          วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563  นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  พร้อมด้วยคณะบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 25 คน เข้าศึกษา เรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรอบรู้ และเปิดวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรของกรมให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานและชีวิตประจำวัน รวมถึงปลูกจิตสำนึกและใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

ปาในกรงคลิ๊กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.