psdg header

กิจกรรม One day trip วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร&นิทรรศรัตนโกสินทร์

97 89 timeline 25600608 115920

97 89 timeline 25600608 120139

97 89 timeline 25600608 120035

97 89 timeline 25600608 115939

                  นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้ช่วยอธิบดีและผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคณะตัวแทนจากทุกหน่วยงานกรมการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดบริการเมื่อ 26 เมษายน 2560 โดยในปี พ.ศ. 2556 กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก จึงทำให้เกิดโครงการจัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครขั้น ซึ่งสร้างจากแนวคิด Wisdom of light แสงแห่งปัญญา วันเวลาทำการ วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.00 น.

                   สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

 

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.