psdg header

กราฟแสดงผลคะแนนการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กราฟแสดงผลคะแนนการตรวจประเมินตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

Loading...

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่..

 

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.