psdg header

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความซื่อตรงในการบริหารงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 15 กันยายน 2564

       วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 เป็นต้นไป กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยนางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความซื่อตรงในการบริหารงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

150964

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.