psdg header

ประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด 2 และหมวด 3 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

      วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีฯ นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีฯ นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรกรมฯ ร่วมประชุมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร.

      สำหรับในช่วงเช้า จะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 โดย แพทย์หญิงอัมพร เบญพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานที่โดดเด่น ผ่านการไลฟ์สด ในหัวข้อ “ฟ้าทะลายโจรจากภูมิปัญญาสู่การสู้ภัย COVID – 19” โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย โดยมี คุณสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สตูดิโอ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร กองวิชาการและแผนงาน

     สำหรับในช่วงบ่าย จะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 โดย แพทย์หญิงอัมพร เบญพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดี ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานที่โดดเด่น ผ่านการไลฟ์สด ในประเด็น “รูปแบบการให้บริการการแพทย์แผนไทย” โดย ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และ การนำเสนอผลงานที่โดดเด่น ในประเด็น “การส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร” โดย ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

pr 150764

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.