psdg header

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน หมวด 2 และหมวด 3 ปีงบประมาณ 2564 (ซ้อมนำเสนอครั้งที่ 1) วันที่ 28 มิถุนายน 2564

       วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน หมวด 2 และหมวด 3 ปีงบประมาณ 2564 (ซ้อมนำเสนอครั้งที่ 1) โดยมี นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี 

PR 280664

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.