pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - การประชุมติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (รอบ 12 เดือน)

psdg header

การประชุมติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (รอบ 12 เดือน)

138 S 11370509 138 S 11370513 138 S 11370512

              วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น. นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (รอบ 12 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาา 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.