psdg header

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ณ จังหวัดสระแก้ว

130 timeline 20180510 222135 130 timeline 20180510 222107 130 timeline 20180510 222021

              วันที่ 10 พ.ค. 61 นางวงเดือน จินดาวัฒนะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้ารับฟังการบรรยาย ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการให้บริการงานแพทย์แผนไทยพื้นที่ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร (สาขาแพทย์แผนไทย) และเข้าศึกษาสมุนไพร ณ ป่าชุมชนบ้านพร้าว อำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยมีนายไพรัตน์วิริต วิริยะภัคพงศ์ รองนายแพทย์สสจ. สระแก้ว ให้การต้อนรับและนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฯ เข้าศึกษาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยฯ ในพื้นที่ต้นแบบ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

131 timeline 20180512 152427 131 timeline 20180512 152428 131 timeline 20180512 152422

             วันที่ 11 พค. 2561 นางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) โดยในช่วงเช้า มีการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อจัดทำ Workshop ในหมวดที่ 1-6 และในช่วงบ่าย เข้าศึกษา เรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 โดยมีนายอุทัย เพ็ชรนอก สาธารณสุขอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะวิทยากรให้การต้อนรับ

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.