pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

psdg header

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

          วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ร่วมกับผู้อำนวยการแต่ละหน่วยงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งหมด 15 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละไตรมาส เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ส่งผลถึงประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมรแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จังหวัดนนทบุรี

S 20635659

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.