pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จ.จันทบุรี | วันที่ 22-23 มิ.ย. 60

psdg header

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จ.จันทบุรี | วันที่ 22-23 มิ.ย. 60

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สปาใจ ไทยทีมรวม
"สร้างเสริมวัฒนธรรมไทย มีความสุจริตโปร่งใส มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม"
ณ จังหวัดจันทรบุรี ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
-------------------------------------

© กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. All Rights Reserved.