• มาตรการลดใช้พลังงานกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2561

  มาตรการลดใช้พลังงานกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2561


  อ่านต่อ
 • ขอเชิญชวนชาว DTAM เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมสมัครรางวัลเลิศรัฐ

  ขอเชิญชวนชาว DTAM เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมสมัครรางวัลเลิศรัฐ


  อ่านต่อ
 • สาระสุขภาพ

  สาระสุขภาพ


  อ่านต่อ
 • ขอเชิญชวนบุคลากรภายในกรมฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สปาใจ เป็นไทยทีมรวม

  ขอเชิญชวนบุคลากรภายในกรมฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สปาใจ เป็นไทยทีมรวม


  อ่านต่อ
 • เชิญชวน ชาว DTAM ตอบแบบสำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer

  เชิญชวน ชาว DTAM ตอบแบบสำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer


  อ่านต่อ
 • 20 กย 61 การประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิรูปองค์การของกรมฯ (ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ปี)

  20 กย 61 การประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิรูปองค์การของกรมฯ (ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ปี)


  อ่านต่อ
 • 8 สค. 61 การประชุมติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (รอบ 12 เดือน)

  8 สค. 61 การประชุมติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (รอบ 12 เดือน)


  อ่านต่อ
 • 8 มิ.ย 61 ประชุมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) PMQA ปี พ.ศ. 2561

  8 มิ.ย 61 ประชุมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) PMQA ปี พ.ศ. 2561


  อ่านต่อ
 • 11 พค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ณ จังหวัดสระแก้ว

  11 พค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ณ จังหวัดสระแก้ว


  อ่านต่อ
 • 10 พค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ณ จังหวัดสระแก้ว

  10 พค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ณ จังหวัดสระแก้ว


  อ่านต่อ
 • การประเมินความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

  การประเมินความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร


  อ่านต่อ
 • ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560

  ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2560


  อ่านต่อ
 • ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบบริหาร ปี 2561

  ผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบบริหาร ปี 2561


  อ่านต่อ
 • คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ ปี 2559

  คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ ปี 2559


  อ่านต่อ
 • 6 ตุลาคม 2560 ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฯ

  6 ตุลาคม 2560 ประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฯ


  อ่านต่อ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (Call center):02-591-7007
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
Powered by KPK Computer