• ประชุมเชิงปฏิบัติการ สปาใจ เป็นไทยทีมรวม

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ สปาใจ เป็นไทยทีมรวม


  อ่านต่อ
 • เชิญชวน ชาว DTAM ตอบแบบสำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer

  เชิญชวน ชาว DTAM ตอบแบบสำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง Happinometer


  อ่านต่อ
 • คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน ปี 2560

  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน ปี 2560


  อ่านต่อ
 • กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2560

  กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2560


  อ่านต่อ
 • One day One trip 2

  One day One trip 2


  อ่านต่อ
 • การประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การ (Application Report:AR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

  การประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การ (Application Report:AR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560


  อ่านต่อ
 • การประชุมเจรจาตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  การประชุมเจรจาตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


  อ่านต่อ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงาน


  อ่านต่อ
 • โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อมุ่งสุ่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

  โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อมุ่งสุ่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร


  อ่านต่อ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำเครื่องมือประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำเครื่องมือประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน


  อ่านต่อ
 • คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ ปี 2559

  คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ ปี 2559


  อ่านต่อ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (Call center):02-591-7007
Copyright © 2016. All Rights Reserved.
Powered by KPK Computer